Activitats

Tipus d'actuació en cada àrea

  • Assistència tècnica,
  • Avantprojectes,
  • Direccions d´obra,
  • Estudis de viabilitat,
  • Estudis informatius,
  • Estudis previs,
  • Planificació,
  • Projectes constructius,
  • Projectes de traçat
Clavegueram, estacions de tractament i depuradores, emissaris submarins, xarxes de distribució, dipòsits reguladors, captacions i subministraments, instal.lacions de bombeig, estudis de demanda, obres de drenatge, canals i canonades, protecció contra riuades, endagament de rius, cobriment de rius i torrents.
+ VEURE MÉS
Destacat
Cobriment del Canal de la Infanta

Obres hidràuliques, Direccions d´obra, Projectes constructiu
INURSA / INEIA   |   Av. Sarrià, 137 - 139, bajos   |   08017 Barcelona   |   Tel 93 203-8690 / Fax 93 203-8550   |   inursa@inursa.es   |   Legal
Aquesta pàgina utilitza cookies. Més informació sobre la nostre política de privacitat i cookies.